Pressmeddelanden

Ändring i Kungsledens valberedning

Pressmeddelande 2010-06-14

Peter Gustafson har ersatt Olle Florén som representant för Olle Florén med bolag i Kungsledens valberedning. Kungsledens valberedning består nu av Frank Larsson, representerande Handelsbanken Fonder (ordförande), Eva Gottfridsdotter-Nilsson, representerande Länsförsäkringar Fondförvaltning, Peter Gustafson, representerande Olle Florén med bolag, samt styrelsens ordförande Per-Anders Ovin. 

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14/6 2010 kl. 13.00.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:
Frank Larsson, ordförande i Kungsledens valberedning, tel 070-666 27 65.


This press release is available in English at www.kungsleden.se Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 31 mars 2010 av 556 fastigheter med ett bokfört värde om 21,2 Mdr. Beståndet fanns i totalt 130 kommuner men var koncentrerat till Götaland, Svealand och Öresundsregionen. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.