Pressmeddelanden

Per-Anders Ovin ny styrelseordförande i Kungsleden

Styrelsen i Kungsleden AB (publ) har idag inom sig utsett Per-Anders Ovin till ny styrelseordförande i Kungsleden efter Bengt Kjell. Per-Anders Ovin är utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och driver egen konsultverksamhet i affärs- och finansieringsfrågor.

Per-Anders har varit ledamot i Kungsledens styrelse sedan 2003. Övriga styrelseuppdrag innefattar styrelseordförande och partner i fastighetsfonden Mengus Stockholm AB, samt styrelseledamot i Catella Capital AB och EDX Ltd.

Valberedningen har informerats om styrelsens beslut.

För ytterligare information, kontakta:

Per-Anders Ovin, mobil 0705-089105

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26/5 2009 kl. 17.15.

This press release is available in English at www.kungsleden.se

Regulatorisk