Pressmeddelanden

Ny ledamot i Kungsledens valberedning

Pressmeddelande 2009-08-31

Frank Larsson har utsetts till ny ledamot i Kungsleden ABs (publ) valberedning. Frank Larsson representerar Handelsbanken Fonder som per 31 juli 2009 är bolagets tredje största ägare. Kungsledens valberedning består nu av KG Lindvall, representerande Swedbank Robur fonder (ordförande), Olle Florén, representerande Olle Florén med bolag, Martin Jonasson, representerande Andra AP-fonden, Frank Larsson, representerande Handelsbanken Fonder samt styrelsens ordförande Per-Anders Ovin. Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31/8 2009 kl.13.00.

Regulatorisk