Pressmeddelanden

Leif Garph och Charlotta Wikström nominerade till nya styrelseledamöter i Kungsleden

Pressmeddelande 2009-02-20

Valberedningen har meddelat fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) att den till bolagets årsstämma den 22 april 2009 kommer att föreslå att Leif Garph och Charlotta Wikström väljs till nya styrelseledamöter efter Jens Engwall och Anna Weiner Jiffer som avböjt omval. Valberedningen kommer att föreslå omval av övriga ledamöter, det vill säga Bengt Kjell, Magnus Meyer, Jan Nygren, Jonas Nyrén, Per-Anders Ovin och bolagets VD Thomas Erséus. Vidare föreslår valberedningen omval av Bengt Kjell som styrelsens ordförande.

Leif Garph kommer under våren 2009 tillträda en tjänst som verkställande direktör i Sparbössan Fastigheter AB. Han är styrelseordförande i SSSB – Stiftelsen Stockholms Studentbostäder och styrelseledamot i SFI Svenskt Fastighets Index. Leif Garph har senast varit vice verkställande direktör i Vasakronan AB (2002-2008) samt haft ett flertal framträdande positioner inom Skandia Fastighet (1994-2002) bl a som ansvarig för Skandia Fastighets nordiska fastighetsinvesteringar.

Charlotta Wikström är sedan är sedan 2007 personaldirektör i Eniro AB. Charlotta Wikström har tidigare även varit verksam som kommunikationschef vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå (2005-2007), marknadsdirektör vid Stockholmsbörsen (2000-2004) samt haft liknande ledande befattningar inom Com Hem AB och Telia AB. Charlotta Wikström är utbildad civilekonom.

Ledamöter i Kungsledens valberedning är Carl Rosén, ordförande, som representant för Andra AP-fonden, KG Lindvall, som representant för Swedbank Robur fonder, Gunnar Balsvik, som representant för Kåpan Pensioner Försäkringsförening, Olle Florén, som representant för Olle Florén med bolag, samt styrelsens ordförande Bengt Kjell.

Valberedningens fullständiga förslag till beslut vid årsstämman 2009, ytterligare information om de till val föreslagna styrelseledamöterna, samt en redogörelse för valberedningens arbete, kommer att lämnas senast i samband med att kallelsen till årsstämman publiceras.

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20/2 2009 kl. 09.00.


Regulatorisk