Pressmeddelanden

Kungsledens Årsredovisning 2008

Nu finns Kungsleden AB (publ) årsredovisning tillgänglig på bolagets hemsida
www.kungsleden.se.Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 april 2009 kl.13.00.


För ytterligare information, kontakta:
Thomas Erséus, vd Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65


Regulatorisk