Pressmeddelanden

Kungsleden säljer för 30 Mkr

Pressmeddelande 2009-05-28

Kungsleden AB (publ) säljer en kommersiell fastighet i Karlstad för en köpeskilling om 30 Mkr. Försäljningspriset är i linje med anskaffningsvärdet. De sålda fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om 2 515 kvm. Hyresvärdet uppgår till cirka 2,8 Mkr. Frånträde är planerat till 1 juli 2009. ”Det känns väldigt positivt att vi fortsatt säljer fastigheter till bokfört värde”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar. Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28/5 2009 kl.09.00.

Regulatorisk