Pressmeddelanden

Kungsleden säljer fastigheter för 83 Mkr

Pressmeddelande 2009-06-30

Kungsleden AB (publ) säljer sju kommersiella fastigheter för en total köpeskilling om 83 Mkr. Försäljningspriset överstiger bokfört värde med drygt 3 Mkr och understiger anskaffningsvärde med 10,5 Mkr. De sålda fastigheterna har en sammantagen vakansgrad på cirka 20 procent på hyresvärdet. Köpare är LW Fastigheter i Kalmar och LW Industrifastigheter AB. Det totala hyresvärdet uppgår till cirka 10,3 Mkr och den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 12 616 kvm. Fyra av fastigheterna ligger i Kalmar, två på Öland och en i Nybro. Frånträde av fastigheterna skedde den 30 juni 2009. ”Det är roligt att kunna göra den här affären över bokfört värde trots en stor vakans i beståndet, säger Kungsledens VD Thomas Erséus, i en kommentar. Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2009 kl. 13.00.

Regulatorisk