Pressmeddelanden

Kungsleden säljer fastigheter för 46 Mkr

Pressmeddelande 2009-10-05

Kungsleden AB (publ) säljer sex kommersiella fastigheter för en total köpeskilling om 46,5 Mkr till lokala fastighetsägare. Det totala försäljningspriset överstiger bokfört värde med 1,5 Mkr och anskaffningsvärde med 3,5 Mkr. Det senare beloppet ingår i Kungsledens utdelningsgrundande resultatet för 2009. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 10 129 kvm. Tre av fastigheterna ligger i Umeå, två av fastigheterna i Nordmaling och en fastighet i Skärholmen söder om Stockholm. Frånträde av fastigheten i Skärholmen skedde den 1 september 2009 respektive den 30 september 2009 för fastigheterna i Nordmalung och den 1 oktober 2009 för fastigheterna i Umeå. ”Vi arbetar kontinuerligt med vår portföljsammansättning för att långsiktigt öka vår riskjusterade avkastning. Dessa försäljningar ser jag som bra affärer i den processen”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar. Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5/10 2009 kl. 09.00.

Regulatorisk