Pressmeddelanden

Kungsleden säljer fastigheter för 100 Mkr

Pressmeddelande 2009-03-27

Kungsleden AB (publ) säljer två fastigheter för en total köpeskilling om 100 Mkr exklusive transaktionskostnader. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 6 422 kvm och det totala hyresvärdet till cirka 8,1 Mkr. Köpare är Norr-Bil Förvaltnings AB.

Fastigheternas försäljningspris överensstämmer med bokfört värde och överstiger anskaffningsvärde med cirka 28 Mkr. Det senare beloppet ingår i Kungsledens utdelningsgrundande resultat för 2009.

Fastigheterna är belägna i Åkersberga och består av fem bostadshus med 68 lägenheter för seniorer samt en vårdbyggnad med 24 lägenheter för äldreboende.

Frånträde för fastigheterna sker den 1 juli 2009.

”Jag är nöjd med affären som sker till ett försäljningspris i nivå med bokfört värde och över anskaffningsvärde. Affären innehåller flera bostadshus och att äga bostäder ligger inte i linje med Kungsledens kärnverksamhet,” säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27/3 2009 kl. 13.00.

Regulatorisk