Pressmeddelanden

Kungsleden köper lager- och logistikfastigheter

Pressmeddelande 2009-10-13

Kungsleden AB (publ) köper fem kommersiella fastigheter för en köpeskilling om 525 Mkr före avdrag för latent skatt. Säljare är norska NLP (Northern Logistic Property ASA). Kungsleden sålde i juli 2008 motsvarande fastigheter till NLP för en nettoköpskilling om 600 Mkr. I samband med affären ställde Kungsleden ut en revers som i dagsläget är på 386 Mkr. I dagens köp omvandlas en lågavkastande revers till fastigheter med en betydligt högre avkastning. Fastigheterna består av lager- och logistikfastigheter belägna i södra och mellersta Sverige. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 109 000 kvm och det totala hyresvärdet till drygt 48 Mkr. 50 procent av hyresvärdet kommer från fastigheter i Mjölby där ÖoB är hyresgäst. Den genomsnittliga kvarvarande kontraktslängden för fastigheterna uppgår till 8,5 år. Tillträde av fastigheterna sker den 2 november 2009. ”De här fastigheterna passar väl in i Kungsledens fastighetsportfölj med avseende på hög och stabil avkastning. Det är fastigheter vi känner väl med bra hyresgäster. Vi sålde förra året till ett bra pris och köper nu tillbaka till ett bra pris”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus, i en kommentar. Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13/10 2009 kl. 09.00.

Regulatorisk