Pressmeddelanden

Kungsleden håller kapitalmarknadsdag 1 september

Pressmeddelande 2009-06-17

Kungsleden AB (publ) inbjuder kapitalförvaltare, analytiker och journalister till en kapitalmarknadsdag den 1 september. Syftet är att närmare presentera koncernens verksamhet och finansiella utveckling, samt ge en fördjupning inom publika fastigheter. Under augusti kommer en inbjudan sändas ut med ytterligare detaljer om dagen samt anmälningsuppgifter. Välkomna! Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juni 2009 kl. 14.15.

Regulatorisk