Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma i Kungsleden AB (publ)

Pressmeddelande 2009-03-18

Kungsleden AB (publ) kallar till årsstämma onsdagen den 22 april 2009 kl.14.00 på Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm. Kallelsen innehåller de ärenden som ankommer på årsstämman samt:

- Styrelsens förslag till årsstämman om ett prestationsbaserat personaloptionsprogram.

- Styrelsens förslag till beslut om godkännande av tilldelningsbeslut avseende det prestationsbaserade personaloptionsprogrammet för 2008.

- Styrelsens förslag till årsstämman om godkännande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Valberedningen har vad gäller val av styrelse föreslagit omval av Thomas Erséus, Bengt Kjell, Magnus Meyer, Jan Nygren, Jonas Nyrén och Per-Anders Ovin. Jens Engwall och Anna Weiner Jiffer har avböjt omval och valberedningen föreslår nyval av Charlotta Wikström och Leif Garph.

Charlotta Wikström är sedan 2007 personaldirektör i Eniro AB. Charlotta Wikström har tidigare även varit verksam som kommunikationschef vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå (2005-2007), marknadsdirektör vid Stockholmsbörsen (2000-2004) samt dessförinnan haft liknande ledande befattningar inom Com Hem AB och Telia AB. Charlotta Wikström är utbildad civilekonom.

Leif Garph kommer under våren 2009 tillträda en tjänst som verkställande direktör i Sparbössan Fastigheter AB. Han är styrelseordförande i SSSB – Stiftelsen Stockholms Studentbostäder och styrelseledamot i SFI Svenskt Fastighets Index. Leif Garph har senast varit vice verkställande direktör i Vasakronan AB (2002-2008) samt haft ett flertal framträdande positioner inom Skandia Fastighet (1994-2002) bl a som ansvarig för Skandia Fastighets nordiska fastighetsinvesteringar. Leif Garph är utbildad civilingenjör med inriktning på fastighetsekonomi samt byggnadsingenjör.

Kungsleden AB (publ)
Bengt Kjell

Bilaga: Kallelse till årsstämma


Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18/3 2009 kl.11.30.

Regulatorisk