Pressmeddelanden

Inbjudan till Kungsledens kapitalmarknadsdag 1 september

Kungsleden AB (publ) inbjuder kapitalförvaltare, analytiker och journalister till en kapitalmarknadsdag den 1 september. Syftet är att närmare presentera koncernens strategi samt att sätta in verksamheten inom publika fastigheter i ett bredare perspektiv. Agenda 08.30 Registrering Kaffe och smörgås 08.45 Kungsleden – en översikt Affärsmodell, strategi och verksamhet efter Hemsöaffären Thomas Erséus, VD Johan Risberg, CFO Företagsansvar – en del i affären Maria Ljung, Miljöchef 10.30 Bensträckare 10.45 Publika fastigheter Göran Linder, divisionschef Publika fastigheter Kungsleden Kommunernas ekonomi Staten och kommunerna, ekonomin i Sveriges kommuner Daniel Liljeberg, sakkunnig på Finansdepartementet Fastighetsmarknadens utveckling Trender, prisbild och transaktioner Charlotte Strömberg – VD Jones Lang LaSalle Kommun- och landstingsverksamhet – möjligheter och utmaningar Alltfler privata initiativ i kommunal regi Mats Kinnwall, SKL:s nye chefsekonom 12.30 Informell lunch och frågestund med Kungsledens koncernledning Huvuddelen av presentationerna kommer att hållas på engelska. Om så önskas finns möjlighet att delta endast under delar av dagen. Anmälan görs till Sinikka Mukka, per e-post sinikka.mukka@kungsleden.se eller per telefon 08-503 052 05, eller fax 08-503 052 02. OSA: Senast torsdagen den 27 augusti För ytterligare information vänligen kontakta: Cecilia Gannedahl, HR- och kommunikationsdirektör, telefon 08-503 052 15, 070-690 65 80 Välkomna! Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13/8 2009 kl. 15.00.

Regulatorisk