Pressmeddelanden

Bengt Kjell lämnar Kungsledens styrelse

Pressmeddelande 2009-05-21

Styrelseordföranden i Kungsleden AB (publ) har på eget initiativ begärt att få lämna styrelsen i Kungsleden. Bengt Kjell har löpande informerat valberedningen och övriga i styrelsen om planer på att delta i annat engagemang inom fastighetsområdet och sin vilja att därmed lämna sitt uppdrag senast i samband med årsstämman 2010. Bengt Kjell har nu beslutat tidigarelägga sin aviserade avgång och lämnar därför sitt uppdrag per den 21 maj 2009. Styrelsen har initierat en process för att så snart som möjligt inom sig utse en ny styrelseordförande. Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21/5 2009 kl.18.45.

Regulatorisk