Pressmeddelanden

Ändring i Kungsledens valberedning

Pressmeddelande 2009-08-25

Martin Jonasson har per idag ersatt Carl Rosén som Andra AP-fondens representant i Kungsledens valberedning. Kungsledens valberedning består nu av KG Lindvall, representerande Swedbank Robur fonder, Olle Florén, representerande Olle Florén med bolag, Martin Jonasson, representerande Andra AP-fonden samt styrelsens ordförande Per-Anders Ovin. Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25/8 2009 kl. 13.00.

Regulatorisk