Pressmeddelanden

Ny ledamot i Kungsledens valberedning

Pressmeddelande 2008-09-24

Valberedningen i Kungsleden AB (publ) har, i enlighet med sin instruktion, beslutat utse Carl Rosén representerande Andra AP-fonden till ny ledamot i bolagets valberedning. Detta efter att Andra AP-fonden enligt flaggningsmeddelande per den 16 september ökat sitt aktieinnehav i bolaget till 5,1% av aktier och kapital.

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24/9 2008 kl. 09.00.

Regulatorisk