Pressmeddelanden

Magnus Meyer nominerad till ny styrelseledamot i Kungsleden

Valberedningen har meddelat fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) att den till bolagets årsstämma den 17 april 2008 kommer att föreslå att Magnus Meyer väljs till ny styrelseledamot efter Mats Israelsson som avböjt omval. Valberedningen kommer att föreslå omval av övriga ledamöter, det vill säga Bengt Kjell, Jens Engwall, Jan Nygren, Jonas Nyrén, Per-Anders Ovin, Anna Weiner Jiffer och Thomas Erséus. Vidare föreslår valberedningen omval av Bengt Kjell som styrelsens ordförande.

Magnus Meyer (f 1967), som är utbildad civilingenjör, är sedan 2005 verkställande direktör för Tengbomgruppen AB och ledamot i DTZ:s Advisory Board. År 2000-2005 var Magnus Meyer chef för tillgångsförvaltningen och därefter affärsutvecklingschef vid GE Real Estate.

Ledamöter i Kungsledens valberedning är KG Lindvall, ordförande, som representant för Swedbank Robur Fonder, Gunnar Balsvik, som representant för Kåpan Pensioner Försäkringsförening, Charlotta Wikström, som representant för Olle Florén med bolag, samt styrelsens ordförande Bengt Kjell.

Valberedningens fullständiga förslag till beslut vid årsstämman 2008, ytterligare information om de till val föreslagna styrelseledamöterna, samt en redogörelse för valberedningens arbete, kommer att lämnas senast i samband med att kallelsen till årsstämman publiceras.

För ytterligare information, kontakta:
Bengt Kjell, styrelsens ordförande, tfn 08-666 64 41, mobil 070-594 53 98


Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19/2 2008 kl. 14.00.
This press release is available in English at www.kungsleden.se

Regulatorisk