Pressmeddelanden

Lars Thagesson lämnar Kungsleden

Lars Thagesson, vice VD inom Kungsleden AB (publ), har beslutat sig för att lämna Kungsleden vid årsskiftet. Lars har varit aktiv i bolaget sedan 1993 och haft många olika roller, nu senast som chef för Strategi & Affärsutveckling.

”Jag är glad över att ha fått arbeta tillsammans med Lars och lära känna honom. Lars har under många år haft en viktig roll och varit en drivande kraft. Jag önskar honom lycka till i framtiden”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22/7 2008 kl. 14.00.

Regulatorisk

 

 


This press release is available in English at www.kungsleden.se

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 31 mars 2008 av 590 fastigheter med ett bokfört värde om 27,2 Mdr. Beståndet fanns i totalt 135 kommuner men var koncentrerat till Götaland, Svealand och Öresundsregionen. Kungsleden är noterad på OMX Nordiska Börsen sedan 1999.