Pressmeddelanden

Kungsledens rapporttillfällen 2008 och 2009

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) delger här rapporttillfällen för resterande av 2008 samt 2009.

Rapporttillfällen för 2008:
Delårsrapport 6 månader: 19 augusti 2008 (tidigare 13 augusti 2008)
Delårsrapport 9 månader: 22 oktober 2008

Rapporttillfällen för 2009:
Bokslut 2008: 19 februari 2009
Delårsrapport 3 månader: 24 april 2009
Delårsrapport 6 månader: 19 augusti 2009
Delårsrapport 9 månader: 22 oktober 2009


För ytterligare information, kontakta:
Thomas Erséus, vd Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23/4 2008 kl. 11.15.
This press release is available in English at www.kungsleden.se

Regulatorisk