Pressmeddelanden

Kungsleden tecknar hyresavtal om 54 Mkr

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har tecknat ett hyresavtal med Försäkringskassan (Nationellt försäkringscenter), om cirka 6 000 kvm i Sollentuna.
Det totala hyresvärdet uppgår till 54 Mkr. Avtalet löper på sex år med start i oktober 2008.

”En uthyrning av den här storleken känns väldigt bra att starta det nya året med. Försäkringskassan är en stark och stabil hyresgäst som vi ser fram emot att arbeta långsiktigt tillsammans med”, säger Kungsledens Vd Thomas Erséus i en kommentar.


För ytterligare information, kontakta:
Thomas Erséus, vd Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65
Eskil Lindnér, Divisionschef Kommersiella Fastigheter Kungsleden, tfn 040-17 44 02,
mobil 070-817 54 50

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 februari 2008 kl. 09.00.

Regulatorisk