Pressmeddelanden

Kungsleden säljer fastighet i Malmö

Pressmeddelande 2008-06-30

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) säljer en kontors- och hotellfastighet till en köpeskilling om 125 Mkr. Fastigheten Hamnen 22:2 är belägen vid centralstationen i Malmö. Försäljningspriset överstiger det bokförda värdet med ca 18 Mkr och anskaffningsvärdet med ca 35 Mkr. Det senare beloppet ingår i Kungsledens utdelningsgrundande resultat för 2008.

Fastigheten har en uthyrningsbar yta om 7.800 kvm.

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2008 kl.15.00.

Regulatorisk