Pressmeddelanden

Kungsleden säljer 5 fastigheter för 20 Mkr

Pressmeddelande 2008-12-18

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) säljer fem kommersiella fastigheter i Landskrona för en köpeskilling om cirka 20 Mkr. Det totala hyresvärdet uppgår till cirka 4 Mkr. Köpare är Svenska Hus i Skåne AB.

Försäljningspriset överensstämmer med bokfört värde och överstiger anskaffningsvärde med cirka 7 Mkr. Det senare beloppet ingår i Kungsledens utdelningsgrundande resultat för 2008.

Frånträde sker 31 januari 2009.

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18/12 2008 kl.09.00.

Regulatorisk