Pressmeddelanden

Kungsleden rekryterar miljöchef

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har rekryterat Maria Ljung till den nyinrättade tjänsten som miljöchef för Kungsledenkoncernen. Maria kommer närmast från Storstockholms Lokaltrafik där hon ansvarat för miljösamordningen av SL:s fastighetsbestånd.

Miljö och hållbar utveckling är allt viktigare frågor i samhället. Genom att förbättra miljökompetensen kan Kungsleden ytterligare förädla sin fastighetsportfölj och därigenom erbjuda hyresgästerna kostnadseffektiva miljölösningar.

”Miljön är en fråga som står högt på agendan och Kungsleden vill vara med och ta sin del av miljöansvaret. Därför känns det bra att få in en person som Maria med bred erfarenhet både som miljökonsult och miljösamordnare”, säger Kungsledens vd Thomas Erséus i en kommentar.

Maria Ljung tillträder den 1 februari 2008.
För ytterligare information, kontakta:
Thomas Erséus, vd Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-378 20 24
Eskil Lindnér, Divisionschef Kommersiella Fastigheter, tfn 040-17 44 02, mobil 070-817 54 50

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 januari 2008 kl. 9.00.


Regulatorisk