Pressmeddelanden

Kungsleden köper två publika fastigheter

Pressmeddelande 2008-10-02

Kungsleden AB (publ) har ingått ett avtal med Peab AB (publ) om att förvärva två publika fastigheter för en total köpeskilling om 134 Mkr. Fastigheterna som är under uppförande är belägna i Uppsala respektive Sigtuna kommun. Det totala hyresvärdet beräknas uppgå till 10,9 Mkr.

Fastigheterna består av äldreboende och förskolelokaler och förhyrs av Uppsala respektive Sigtuna kommun på 20-åriga avtal. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 6 945 kvm.

Tillträde beräknas ske i juli 2009.

”Det känns väldigt positivt med ytterligare publika fastigheter och vi är glada för ökat förtroende som stärker vår ställning. Långa hyresavtal med kommunen ger oss en hög och stabil avkastning under många år framöver”, säger Kungsledens Vd Thomas Erséus i en kommentar.

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2/10 2008 kl. 09.00.

Regulatorisk