Pressmeddelanden

Kungsleden köper publika fastigheter för drygt 1 Mdr

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) tecknar en avsiktsförklaring med Västerås stad angående förvärv av 13 publika fastigheter. Fastigheternas förvärvspris uppgår till 1 050 Mdr inklusive transaktionskostnader. Det totala hyresvärdet uppgår till 87 Mkr.

9 av fastigheterna är äldre- och gruppboenden där Västerås stad kommer att hyra samtliga lokaler under 20 år. Den uthyrningsbara ytan uppgår till 16 708 kvm och tillträde är planerat till den 1 juni 2008. För 4 av fastigheterna är Mälardalens Högskola den huvudsakliga hyresgästen med en uthyrningsbar yta om 46 686 kvm. Planerat tillträde är den 1 april 2008. Den totala uthyrningsbara ytan för samtliga fastigheter uppgår till 63 394 kvm.

Affärerna är villkorade av godkännande i kommunfullmäktige.

”Jag ser detta som en bra investering i ett expansivt område. Kungsleden har sedan tidigare äldreboenden, skola och förskola i Västerås och vi är glada för ökat förtroende som stärker vår ställning i kommunen”, säger Kungsledens Vd Thomas Erséus i en kommentar.För ytterligare information, kontakta:

Thomas Erséus, vd Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65
Göran Linder, Divisionschef Publika Fastigheter Kungsleden, tfn 08-503 052 07, mobil 070-690 65 75

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24/1 2007 kl. 15.00.

Regulatorisk