Pressmeddelanden

Kungsleden köper publika fastigheter för 955 Mkr

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar och tillträder sex publika fastigheter i Norrköping och Nyköping av GE Real Estate Norden för en köpeskilling om 955 Mkr inklusive transaktionskostnader.

Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om ca 89 300 kvm, huvudsakligen bestående av kontor och skola. De största hyresgästerna är Polismyndigheten, Domstolsverket, Luftfartsverket, SMHI, Kriminalvården och Länsstyrelsen i Södermanlands län. Det totala hyresvärdet uppgår till drygt 94,6 Mkr och beräknad direktavkastning är ca 6,8 procent. Hyresavtalens genomsnittliga kvarvarande löptid är ca 6 år.

”Hyresgästerna, som främst består av statliga verk och myndigheter, i kombination med de välbelägna och bra fastigheterna gör denna portfölj väldigt attraktiv”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.


Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 mars 2008 kl. 14.00.

För ytterligare information, kontakta:
Thomas Erséus, vd Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65
Göran Linder, Divisionschef Publika Fastigheter Kungsleden, tfn 08-503 052 07, mobil 070-690 65 75

Regulatorisk