Pressmeddelanden

Kungsleden köper fastigheter för 130 Mkr

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar två fastigheter för en total köpeskilling om 130 Mkr inklusive transaktionskostnader.

En lagerfastighet i Umeå förvärvas av DCAP Sverige AB. Fastigheten har en total uthyrningsbar yta om 11 785 kvm, där Aditro Logistik förhyr cirka 80 procent av ytan. Den vägda hyresavtalslängden för hela fastigheten uppgår till cirka 4,5 år. Hyresvärdet uppgår till drygt 8,9 Mkr och beräknad initial direktavkastning är cirka 8,5 procent.

En fastighet i Bromma inom Stockholm stad förvärvas av NVB-gruppen (NCC-Veidekke-Besqab). Fastigheten består av en friskola med en uthyrningsbar yta om 2 410 kvm. Skolbyggnaden kommer att genomgå en omfattande renovering och drivas under namnet Raoul Wallenbergskolan.

Hyresavtalet löper på 8 år med möjlighet till 5 års förlängning. Hyresvärdet uppgår till cirka 3,6 Mkr och beräknad direktavkastning till 7,3 procent.

Tillträde för lagerfastigheten i Umeå sker den 22 april och för friskolan i samband med inflyttning i augusti 2008.

”Fastigheterna ger en hög och stabil avkastning många år framöver”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.För ytterligare information, kontakta:
Thomas Erséus, vd Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65
Lars Thagesson, vvd Kungsleden, tfn 08-503 052 30, mobil 070-592 94 70Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 april 2008 kl. 09.00.

Regulatorisk