Pressmeddelanden

Kungsleden köper 8 fastigheter för 365 Mkr

Pressmeddelande 2008-08-22

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar åtta kommersiella fastigheter belägna på sex orter i Mellansverige för en total köpeskilling om 365 Mkr inklusive transaktionskostnader. Säljare är Stampen-gruppen som är Sveriges största tidningsägare. I fastigheterna sitter bland annat tidningsredaktioner för Nerikes Allehanda i Örebro, Norrtelje Tidning samt Västmanlandsläns tidning i Västerås.

Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om cirka 52 000 kvm, huvudsakligen bestående av kontor (37 procent) och produktion (56 procent). Den största hyresgästen är V-TAB, Nordens största tryckerikoncern, som står för cirka 60 procent av de totala hyresintäkterna. Den genomsnittliga hyrestiden för portföljen är 6,5 år.

Tillträde sker 1 oktober.

”Fastigheterna passar väl in i Kungsledens befintliga fastighetsportfölj med avseende på hög och stabil avkastning. Vi bedömer att risknivån är låg då fastigheterna har ett bra läge och är flexibla för flera användningsområden”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22/8 2008 kl.08.30.

Regulatorisk