Pressmeddelanden

Kungsleden köper 3 fastigheter för 180 Mkr

Pressmeddelande 2008-02-20

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar 3 kommersiella fastigheter i Mölndal av Santa Maria AB för en köpeskilling om 180 Mkr inklusive transaktionskostnader.

Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om cirka 23 900 kvm, huvudsakligen bestående av kontor, lager och industri. Santa Maria AB är hyresgäst i samtliga lokaler på fem till sexåriga avtal. Det totala hyresvärdet uppgår till drygt 13,1 Mkr och beräknad direktavkastning är cirka 7,4 procent.

Tillträde sker omgående.

”Fastigheterna passar väl in i Kungsledens befintliga fastighetsportfölj med avseende på hög och stabil avkastning. Vi bedömer att risknivån är låg då fastigheterna har ett bra läge och är flexibla för flera användningsområden”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20/2 2008 kl.13.00.

Regulatorisk