Pressmeddelanden

Kungsleden inbjuder till frågestund om bokslutskommuniké

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) presenterar företagets bokslutskommuniké för 2007 kl 08.00 den 20 februari 2008 på Operaterassen i Stockholm. I samband med detta inbjuds analytiker och press till ett telefonmöte på engelska med VD Thomas Erséus och CFO Johan Risberg. Telefonmötet börjar klockan 09.30 och erbjuder möjlighet att ställa frågor gällande bokslutskommunikén. Ingen föranmälan krävs.

För att delta i telefonmötet från Sverige ring +46 (0) 850 520 270

Deltagare från Storbritannien kan ansluta sig till mötet genom lokalsamtal på +44 (0) 208 817 9301

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18/2 2008 kl. 15.00.

Regulatorisk

 

 

 


This press release is available in English at www.kungsleden.se

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 30 september 2007 av 597 fastigheter med ett bokfört värde om 25,9 miljarder kronor. Beståndet fanns i totalt 125 kommuner men var koncentrerat till Götaland, Svealand och Öresundsregionen. Kungsleden är noterad på Nordiska Börsen sedan 1999.