Pressmeddelanden

Inbjudan Kapitalmarknadsdag den 2 april

Kungsleden inbjuder journalister och analytiker till en kapitalmarknadsdag för att närmare presentera strategi och verksamhet. Dagen inleds med en kortare busstur för att visa på användningen av Nordic Modulars flexibla modulbyggnader och Kungsledens satsning inom Publika fastigheter. Turen går till Nordic Modulars kontor i Upplands Väsby följt av kortare besök vid friskolan Vittra Väsby samt äldreboendet Tibblehemmet i Täby. Under resan kommer Per Johansson, VD Nordic Modular och Göran Linder, Divisionschef Publika fastigheter att närmare beskriva Kungsledens verksamhet inom dessa områden.

Därefter presenteras Kungsleden på bolagets huvudkontor vid Medborgarplatsen, följt av lunch. Representanter för koncernledningen kommer att finnas på plats under dagen och det finns möjlighet att delta endast delar av dagen.

Agenda

Kl. 09:00 – ca 11:00 Busstur
Bussen avgår från Norrmalmstorg utanför Danske Bank kl 09:00.
Kaffe med croissants serveras under resan.

Kl. 11:00 – 12:15 Presentation
VD Thomas Erséus och CFO Johan Risberg
Kungsledens kontor, Medborgarplatsen 25

Kl. 12:15 – 13:30 Informell lunch med koncernledningen

OSA: Senast onsdag den 26 mars
Anmälan görs till Sinikka Mukka, per e-post sinikka.mukka@kungsleden.se eller per telefon 08-503 052 05, eller fax 08-503 052 02


För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Gannedahl, HR- och kommunikationsdirektör, tfn 08-503 052 15, 070-690 65 80

Välkomna!Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13/3 2008 kl. 14.30.

Regulatorisk