Pressmeddelanden

Kungsleden stärker ställningen inom modulfastigheter

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ), förvärvar genom dotterbolaget Temporent, Hyrab Moduluthyrning AB för 35 Mkr. Hyrabs modulbestånd omfattar cirka 14 000 kvm i uthyrningsbar yta med en årshyra om 15 Mkr.

Hyrab kommer att integreras med moduluthyrningsverksamheten Temporent, inom Nordic Modular Group, som Kungsleden förvärvade i januari. Affären medför inga personalförändringar.

”Hyrab är ett mycket välskött företag med ett gott rykte på marknaden. Med Hyrabs moduluthyrning stärks Temporents ställning i västra Sverige. Genom att fortsätta samarbeta med säljaren, Hyraktiebolaget Bröderna Andréasson, säkerställer vi en bibehållen servicenivå för kunderna”, säger Per Johansson, vd för Nordic Modular Group.

Tillträde sker omedelbart.Regulatorisk