Pressmeddelanden

Kungsleden säljer logistikfastighet i Danmark

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) säljer en logistikfastighet till en köpeskilling om cirka 152Mkr. Fastigheten är belägen i Taastrup, utanför Köpenhamn. Direktavkastningen beräknad på försäljningspriset är cirka 6 procent. Försäljningspriset överstiger det bokförda värdet och anskaffningsvärdet med 5 Mkr.


Fastigheten har en uthyrningsbar yta om 12 000 kvm.

”Den här fastigheten i Danmark kom med i ett tidigare förvärv i juni där målsättningen var att sälja den vidare. Det känns bra att så nu har skett och dessutom med ett tillfredsställande resultat”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.


För ytterligare information, kontakta:
Thomas Erséus, vd Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65
Lars Thagesson, vvd Kungsleden, tfn 08-503 052 30, mobil 070-592 94 70


Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 december 2007 kl.10.00.

Regulatorisk