Pressmeddelanden

Kungsleden säljer fastigheter i Malmö och Västerås för 605 Mkr

Pressmeddelande 2007-04-30

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) säljer fyra fastigheter i Malmö samt en fastighet i Västerås till NLI Eiendomsinvest AS. Försäljningspriset är 605 Mkr vilket är 85 Mkr över bokfört värde och 230 Mkr över anskaffningsvärdet. Det senare beloppet ingår i Kungsledens utdelningsgrundande resultat för 2007. Direktavkastningen beräknat på försäljningspriset är knappt 7 %. Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om 97 600 kvm innehållande till större del industri/lager och en mindre del av kontor. Fastighetsportföljen har ett hyresvärde om drygt 55 Mkr.

Tillträde sker 2007-06-01

Regulatorisk