Pressmeddelanden

Kungsleden säljer fastigheter för 1 700 Mkr i Karlstad, Gävle, Västerås och Norrland

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) säljer 97 fastigheter i Karlstad, Västerås, Köping, Kumla, Gävle, Piteå, Skellefteå och Sundsvall. Köpare är Klövern och Diös. Försäljningspriset är 1 700 Mkr vilket är ca 300 Mkr över anskaffningsvärdet. Beloppet ingår i Kungsledens utdelningsgrundande resultat för 2007 och redovisas under kvartal 3. Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om ca 340 000 kvm innehållande till största delen kontor och industri/lager. Fastighetsportföljen har ett hyresvärde om drygt 222 Mkr.

Tillträde sker den 3 september 2007.

Regulatorisk