Pressmeddelanden

Kungsleden säljer fastighet till Ikano Fastigheter

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) avyttrar en kontorsfastighet i Malmö till Ikano Fastigheter för 263 Mkr. Försäljningspriset är 33 Mkr över det bokförda värdet samt överstiger anskaffningsvärdet med cirka 68 Mkr. Det senare beloppet ingår i Kungsledens utdelningsgrundade resultat för 2007.

Fastigheten Davida 15 är belägen i centrala Malmö och har en total uthyrningsbar yta om knappt 11 600 kvm, med övervägande kontorslokaler och ett totalt hyresvärde om cirka 20 Mkr.

Frånträde sker den 1 oktober 2007.


För ytterligare information, kontakta:
Thomas Erséus, vd Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65


This press release is available in English at www.kungsleden.se

Regulatorisk