Pressmeddelanden

Kungsleden säljer fastighet, tecknar hyresavtal med Lindex

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har avyttrat en fastighet i Partille till ett privat bolag. Försäljningspriset på 50 Mkr är drygt 5 Mkr över det bokföra värdet samt överstiger anskaffningsvärdet med 27 Mkr. Det senare beloppet ingår i Kungsledens utdelningsgrundade resultat för 2007.

I samband med försäljningen avstyckades en del av fastigheten som Kungsleden behållit. På denna del uppförs nu en distributionscentral åt Lindex. Kungsleden har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med Lindex för denna byggnad, som totalt är på cirka 14 000 kvm. Totalt investerar Kungsleden knappt 100 Mkr för Lindex och den kvarvarande fastigheten bedöms få en avkastning på cirka 7,7 procent efter investeringen. Inflyttning är beräknad till september 2007.

Regulatorisk