Pressmeddelanden

Kungsleden rekryterar Cecilia Gannedahl till ny HR- och kommunikationsdirektör

Kungsleden AB (publ) har rekryterat Cecilia Gannedahl, för närvarande VD för kommunikationsbyrån GCI Stockholm AB, till den nyinrättade tjänsten som HR- och kommunikationsdirektör i Kungsleden-koncernen. Cecilia kommer att ingå i Kungsledens koncernledning och tillträder sin befattning i början av hösten 2007.

Cecilia Gannedahl har sedan 2002 varit VD för GCI Stockholm AB med 40-talet medarbetare. Hon
har cirka 20 års erfarenhet av kommunikation, ledarskap, marknadsföring och försäljning, varav de senaste 12 åren i ledande befattningar.

”Kraven på att skapa de bästa förutsättningarna för att organisationen skall utvecklas och leverera ökar hela tiden. Cecilia Gannedahl har med sin gedigna erfarenhet inom kommunikation, ledarskap, marknadsföring och försäljning de bästa förutsättningar för att på ett mycket aktivt och positivt sätt bidra till Kungsledens fortsatta utveckling. Jag är mycket glad att vi lyckats attrahera en sådan erfaren person som Cecilia och önskar henne varmt välkommen”, säger Thomas Erséus, Kungsledens VD.

Cecilia Gannedahl är civilekonom med kompletterande högskoleutbildning i juridik och engelska. Cecilia Gannedahl är 44 år, gift och har två barn.

För mer information vänligen kontakta:
Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24


Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 31 december 2006 av 591 fastigheter med ett bokfört värde om 23,1 miljarder kronor. Beståndet fanns i totalt 128 kommuner men var koncentrerat till Götaland, Svealand och Öresundsregionen. Kungsleden är noterad på Nordiska Börsen sedan den 14 april 1999.