Pressmeddelanden

Kungsleden köper två publika fastigheter

Pressmeddelande 2007-04-02

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar fastigheten Lasarettet 8 i Karlshamn av landstinget i Blekinge. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om 11.533 kvadratmeter och är i huvudsak uthyrd till Polismyndigheten och Landstinget i Blekinge.

Utöver detta har fastigheten Blinkarp 1:9, med en uthyrningsbar yta om 2.600 kvadratmeter, för spel- och missbruksberoende i Svalöv kommun förvärvats av en privat vårdoperatör.

Den totala köpeskillingen uppgår till 67 Mkr. Direktavkastningen beräknas till 7,5 %

Regulatorisk