Pressmeddelanden

Kungsleden köper två butiksfastigheter

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar två butiksfastigheter till en köpeskilling om 125 Mkr. Säljare är Möbelhuset i Handen AB samt Andersson-Gustavsson Fastighets AB som båda ägs av Sven-Eric Andersson.

De förvärvade fastigheterna är belägna i Haninge, söder om Stockholm. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 8 810 kvm varav 6 000 kvm förhyrs av Möbelhuset i Handen AB (franchisetagare till Mio). Delar av den mindre fastigheten kommer att hyresgästanpassas under 2008 till BoConcept som flyttar in senast 1 juli 2009.

Hyresvärdet för de båda fastigheterna uppgår till drygt 10,6 Mkr och beräknad direktavkastning är cirka 7,5 procent. Både Miobutiken och BoConcept har nytecknade hyresavtal på 10 år.

Tillträde är planerat till den 10 januari 2008.

”Det här är bra exempel på kommersiella fastigheter med långa avtal som ger en hög och stabil avkastning under många år”, säger VD för Kungsleden Thomas Erséus i en kommentar.

Regulatorisk