Pressmeddelanden

Kungsleden köper tre publika fastigheter

Pressmeddelande 2007-05-03

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) köper två skolor i Västerås samt en förskola under uppbyggnad i Eskilstuna. De två fastigheterna i Västerås har en uthyrningsbar yta om ca 4 900 kvm och förskolan i Eskilstuna som beräknas stå klar till årsskiftet 2007/2008 kommer att ha en uthyrningsbar yta om ca 1 400 kvm. Den genomsnittliga kontraktstiden uppgår till 19 år och 52 % av hyresintäkterna erhålls av Västerås respektive Eskilstuna kommun.

Den totala köpeskillingen uppgår till 121 Mkr inkl transaktionskostnader och direktavkastningen beräknas till 6,4 %.

Regulatorisk