Pressmeddelanden

Kungsleden köper Täby Park Hotel

Pressmeddelande 2007-03-12

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar fastigheten Åkerby 12 i Täby för ca 130 Mkr till en beräknad direktavkastning om drygt 7 %. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om ca 13 600 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd och avser till största del konferens- och hotellverksamhet. Hyresgäst är Täby Park Hotel som tecknat ett 15-årigt hyresavtal. Fastigheten har ett hyresvärde om drygt 10,3 Mkr.

Tillträde sker den 2 april.

Regulatorisk