Pressmeddelanden

Kungsleden köper publika fastigheter

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar genom fyra separata affärer fastigheter i Storfors, Skara, Munkedal och Hässleholm.

Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till knappt 14 100 kvm. Det totala hyresvärdet uppgår till 12,7 Mkr varav drygt 80 procent kommer från den offentliga sektorn. Den genomsnittliga kontraktslängden uppgår till nio år.

Den totala investeringskostnaden uppgår till 114 Mkr och direktavkastningen beräknas till 7,8 procent.

Regulatorisk