Pressmeddelanden

Kungsleden köper och uppför publika fastigheter

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar genom tre separata affärer fastigheter i Katrineholm, Mariestad, Nyköping och Ystad. Utöver detta kommer tre förskolor uppföras åt Linköpings kommun. Dessa kommer att vara färdigställda under sommaren 2008.

Den totala investeringskostnaden uppgår till 188 Mkr och direktavkastningen beräknas till 8,3 procent.

Fastigheterna har en uthyrningsbara yta om 23 370 kvm. Det totala hyresvärdet uppgår till 24,3 Mkr varav 70 procent kommer från den offentliga sektorn. Den genomsnittliga kontraktslängden uppgår till 10 år.


”Det känns väldigt positivt med ytterligare publika fastigheter som stärker vår ställning. Kontrakten ger oss en hög och stabil avkastning under många år framöver”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.


För ytterligare information, kontakta:
Thomas Erséus, vd Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65
Göran Linder, Divisionschef Publika Fastigheter Kungsleden, tfn 08-503 052 07, mobil 070-690 65 75

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 december 2007 kl. 09.00.

Regulatorisk