Pressmeddelanden

Kungsleden köper logistikfastigheter för 545 Mkr

Pressmeddelande 2007-09-25

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar fyra fastigheter för en köpeskilling om 545 Mkr exklusive transaktionskostnader, till en beräknad direktavkastning om cirka 7 procent. Säljare är bolaget Bockasjö AB som till lika delar ägs av Joakim Hedin och Paul Frankenius.

De förvärvade fastigheterna är belägna i Borås. Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om ca 107 000 kvm med övervägande lager- och logistiklokaler och har ett totalt hyresvärde om drygt 49 Mkr. Fastigheterna är fullt uthyrda.


Tillträde sker den 1 oktober 2007.