Pressmeddelanden

Kungsleden köper logistikfastigheter för 532 Mkr

Pressmeddelande 2007-06-19

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) köper åtta logistikfastigheter i Stockholm, Norrköping, Vetlanda, Göteborg och Köpenhamn. Säljare av fastigheterna är Papyrus som ingår i Stora Enso- koncernen. Köpeskillingen uppgår till 532 Mkr med en beräknad direktavkastning om 6,9 procent.

Portföljen har en total uthyrningsbar yta på 61 574 kvm med ett hyresvärde om cirka 44 Mkr. Papyrus blir hyresgäst till samtliga ytor med en genomsnittlig avtalslängd på cirka 5,5 år.

Tillträde sker 2007-06-19 samt 2007-07-02.

Regulatorisk