Pressmeddelanden

Kungsleden köper i Landskrona

Pressmeddelande 2007-06-27

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar fastigheten Bromsregulatorn 1 i Landskrona för 199 Mkr till en beräknad direktavkastning om 7,6 procent. Säljare är Fastighets AB L E Lundberg. Den uthyrbara arean uppgår till ca 32 600 kvm och består främst av produktionslokaler. Fastigheten förhyrs i sin helhet av Haldex Brake Products AB. Hyresvärdet uppgår till drygt 16 Mkr och den återstående genomsnittliga kontraktstiden är ca 11,5 år.

Tillträde sker den 27 juni 2007.

Regulatorisk