Pressmeddelanden

Kungsleden köper fastigheter för 98 Mkr

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar 2 kommersiella fastigheter av Brio AB för en köpeskilling om 98 Mkr inklusive transaktionskostnader.

De förvärvade fastigheterna är belägna i Osby i norra Skåne. Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om cirka 36 000 kvm, huvudsakligen bestående av lagerlokaler. Fastigheterna kommer att förhyras i sin helhet av Brio AB på tioåriga avtal. Det totala hyresvärdet uppgår till cirka 11,2 Mkr och beräknad direktavkastning är cirka 9,5 procent.

Tillträde beräknas ske den 1 februari 2008.

”Det här är fastigheter som passar väl in i vår fastighetsportfölj och som ger hög och stabil avkastning med långa avtal”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.För ytterligare information, kontakta:
Thomas Erséus, vd Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65
Lars Thagesson, vvd Kungsleden, tfn 08-503 052 30, mobil 070-592 94 70

Regulatorisk