Pressmeddelanden

Kungsleden köper fastigheter för 93 Mkr

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar fyra fastigheter för en köpeskilling om cirka 93 Mkr inklusive transaktionskostnader.

Tre av fastigheterna ligger i Tornby, ett expansivt handelsområde i Linköping. Köpeskillingen för dessa fastigheter uppgår till 52,5 Mkr inklusive transaktionskostnader. Direktavkastningen beräknas till cirka 7,8 procent. Säljare är TP Tornby Property AB. Fastigheterna har tillsammans en uthyrningsbar yta om cirka 8 400 kvm och ett totalt hyresvärde på cirka 5,6 Mkr. Fastigheterna är fullt uthyrda. De största hyresgästerna är Storel, en av Sveriges största elgrossister, Rationell IT med konsultverksamhet inom IT samt YIT som är ledande i Sverige inom installationstjänster. Tillträde är den 29 november för två av fastigheterna och under våren 2008 för den tredje.

Den fjärde fastigheten är ett BYGGmax-varuhus under uppbyggnad i Ullensaker strax utanför Oslo. Köpeskillingen uppgår till cirka 40,3 Mkr inklusive transaktionskostnader till en beräknad direktavkastning om 7,2 procent. Säljare är BYGGmax Fastighets Holding AB. Fastigheten kommer att ha en uthyrningsbar yta om 2 777 kvm och ett hyresvärde på cirka 2,9 Mkr. BYGGmax förhyr hela byggnaden på ett tioårskontrakt med planerat tillträde den 15 januari 2008.

”Kontors- och lagerfastigheterna i det expansiva Tornbyområdet ligger väl i linje med Kungsledens strategi. Vi ser även fram emot det fortsatta samarbetet med BYGGmax när vi nu följer dem in i Norge”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.


För ytterligare information, kontakta:
Thomas Erséus, vd Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65
Lars Thagesson, vvd Kungsleden, tfn 08-503 052 30, mobil 070-592 94 70


Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 november 2007 kl. 14.00.


This press release is available in English at www.kungsleden.se

Regulatorisk