Pressmeddelanden

Kungsleden köper fastigheter för 3,0 Mdr.

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar 20 fastigheter av Northern European Properties Ltd (noterade på Londonbörsen) för en köpeskilling om knappt 3 Mdr. Direktavkastningen beräknas till cirka 7,2 procent.

Förvärvet avser dels fryslagerfastigheter förhyrda i sin helhet av Frigoscandia Distribution AB, dels industrifastigheter förhyrda till större delen av ABB Fastighets AB. De förvärvade fastigheterna är belägna främst i mellersta och södra Sverige.

Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 445 000 kvm. Det totala hyresvärdet uppgår till 242 Mkr och den genomsnittliga återstående kontraktslängden uppgår till cirka 12,5 år.

Tillträde sker i början av december 2007.

”Fastigheterna i denna affär uppfyller våra investeringskriterier väl. Med långa avtal och starka motparter som ABB och Frigoscandia får vi ett säkert kassaflöde och stabil avkastning under lång tid framöver”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.För ytterligare information, kontakta:
Thomas Erséus, vd Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65
Lars Thagesson, vvd Kungsleden, tfn 08-503 052 30, mobil 070-592 94 70

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 november 2007 kl. 09.00.

This press release is available in English at www.kungsleden.se

Regulatorisk